PRILOZI ZA HISTORIJU POVJESTI JEDNOG LJUDSKOG NASELJA


PRILOZI ZA HISTORIJU POVIJESTI JEDNOG LJUDSKOG NASELJA

Sve priče imaju pomalo karakter zabave, patosa i pouke. Često su nestvarne kao posledica predaje, običaja i kazivanja u sumrak pred spavanje pored vatre ili uz žmirkavu žutu svjetlost ulične lampe kada se ljetne večeri otegnu, pa ne znaš je li noć ili dan još traje.

Priče su kao san, kada legneš i njima se pokriješ pred spavanje. Gdje nadnaravno postaje naravno, prirodno neprirodno, a događaji i junaci se isprepliću, pa granice između svetova nema.
U njima je ono što jeste, što može biti, a i ne mora.
Ono što može biti drugačije, a nije, a moglo je biti.

Priče su pisane na jeziku koji godinama ne postoji. Na čudnoj mešavini ekavštine i ijekavštine, kao posljedica onoga jezika što ga je uho slušalo, dok su ljudi koji su nekada nastanjivali Borovo Naselje pričali. Onima kojima "naš" jezik nije njihov, tu je Google Translate. Da se pomognu!

Priče mogu biti i istinite, pa i pored toga dovoditi čitatelja ili slušaoca u zabludu, toliku da im se ne veruje. Između istine i laži postoji divan prostor mašte.

Obmana koju je u stanju proizvesti mašta, zadivljuje!

08 srpnja 2007

Peta priča

RIJEKE (Dunav i Vuka)

5. nastavak
idi na početak / idi na 4. nastavak


Dunav


Rijeka uz koju su ljudi živjeli oduvek. Za koju su vezali svoje sudbine. Kojoj su romane pisali i pesme pjevali. Za kojom su tugovali kad su je napuštali! Milom ili silom. Sanjali je. Tepali joj. Psovali je.
Pitoma i divlja, kao i ljudi što žive uz nju!


Koja je spajala i razdvajala. 
I oduvjek bila granica!

Dunav kod "Borova" i naselja

Kroz središnji Panonski bazen teče rijeka Dunav i zbog toga se on često naziva Dunavskim bazenom.

Stoljećima put kojim se plovilo nizvodno i uzvodno.

Rijeka duga 2850 km', sliv joj je 817 000 km² (oko 7,8 % teritorije Evrope). Tu danas živi više od 80 miliona stanovnika. Plovna 2589 km., od Ulma do ušća. Izvire u Schwarzwaldu, utiče deltom u Crno More.

            
Izvor Dunava                                         Delta Dunava (Landsat satellite)

Prirodna granica i velika rijeka koju je teško preći. Od Rimskog doba Limes, administrativna granica carstva (Sistem manjih i većih utvrda, kula i vojnih logora /burgus, castrum, casellum, praesidum, turris…).

Na odsječku limesa koji je pripadao Drugoj Panoniji nalazile su se utvrde: Ad Militare (Batina), Ad Novas (Zmajevac), Albanum (možda Lug), Donatianae (možda Kopačevo), Ad Labores (možda Nemetin), Teutoburgium (Dalj), Titoborgium (Borovo), kod Vukovara je Ulco Omne Mutatio (prelaz preko Vuke?), Cornacum (Sotin), Cuccium (Ilok), Malata ili Bononia (Banoštor), Cusum (Petrovaradin), Acumincum (Stari Slankamen), Rittium (Surduk), Burgenae (Banovci) i Taurunum (Zemun). Uz Dunavski limes Rimljani su izgradili cestu, koja je povezivala pomenute utvrde i formirana naselja uz njih. Mreža puteva tada trasiranih održala se do danas! U to doba, doba Rimskog Carstva, Rimljani su sprečavali plovidbu Dunavom (ant. Danubius).

Za saznati malo više o Dunavu, najbolje je sjesti uz njegove obale i slušati šta priča ta zelena voda koja teče, dok vam misli nježno miluje muzika, An der schönen blauen Donau. Pogledat će te njegovim tokom i zelene vode će poplaviti.


Johann Strauss, ml :Na lijepom plavom Dunavu

Vuka


Lena Slavonska rječica. Duga 112 km'. Duž toka stvara močvarna područja koja su uglavnom isušena i uređena.

Izvire ispod planine Krdije, a kod Vukovara se uljeva u Dunav. Nekada se uljevala širokim močvarnim ušćem koje je razvojem grada uređeno, uglavnom nasuto. Ušće je dijelio otok zapisan kao Adica, pa je sjeverni krak ušća ostavljen i tako se Vuka umjetno, uzvodno uljevala u Dunav. Nakon velike poplave 1965. godine prokopan je kanal, pa se Vuka uljeva direktnim tokom, a staro ušće je pretvoreno u marinu, čiji severni ulaz Dunav puni pijeskom i muljem! 

            
Rijeka Vuka                                           Uređeno ušće Vuke

U vreme Rimskog carstva imenovana Ulco ili Hiulca. U ranim i kasnijim srednjevekovnim spisima je Wlco, Wlcha, Wolco, Wolcou, Walkow...Slavenizirani nazivi Vuko, Vukovica, Vuka.

Rijeka kojoj Vukovar duguje ime. Slaveni naselje nazivaju Vukov ili jednostavno Vuk (zabilježeno 1291 g.), a   mađarizirani naziv grada: Wolkowar (Wolkouar i Wolkouuar) - prvi put je zabilježen u dokumentu od 10.XII 1323. godine Karla I. Roberta Anžuvinskog,  što u doslovnom prevodu znači Grad na Vuki!

Izvori slika:
vukovar.hr/
destinacije.com/
zulu.ssc.nasa.gov/


nastavlja se...

3 komentara:

Sneza kaže...

svaka cast! samo sam pogledala, kad uhvatim vremena procitacu.

Sneza kaže...

sta bi sa prvobitnim dizajnom? bolje je kad su osnovne informacije sa strane.

Mirjana Perić kaže...

negdije sam procitala ali nemogu pronaci da rijeka Vuka jedinstvena tj ,,druga u svijetu koja se uljevala uzvodno u tok Dunava a naknadno je prokopan kanal i nastala je lucica ,,ako neko zna ili nade tekst neka objavi