PRILOZI ZA HISTORIJU POVJESTI JEDNOG LJUDSKOG NASELJA


PRILOZI ZA HISTORIJU POVIJESTI JEDNOG LJUDSKOG NASELJA

Sve priče imaju pomalo karakter zabave, patosa i pouke. Često su nestvarne kao posledica predaje, običaja i kazivanja u sumrak pred spavanje pored vatre ili uz žmirkavu žutu svjetlost ulične lampe kada se ljetne večeri otegnu, pa ne znaš je li noć ili dan još traje.

Priče su kao san, kada legneš i njima se pokriješ pred spavanje. Gdje nadnaravno postaje naravno, prirodno neprirodno, a događaji i junaci se isprepliću, pa granice između svetova nema.
U njima je ono što jeste, što može biti, a i ne mora.
Ono što može biti drugačije, a nije, a moglo je biti.

Priče su pisane na jeziku koji godinama ne postoji. Na čudnoj mešavini ekavštine i ijekavštine, kao posljedica onoga jezika što ga je uho slušalo, dok su ljudi koji su nekada nastanjivali Borovo Naselje pričali. Onima kojima "naš" jezik nije njihov, tu je Google Translate. Da se pomognu!

Priče mogu biti i istinite, pa i pored toga dovoditi čitatelja ili slušaoca u zabludu, toliku da im se ne veruje. Između istine i laži postoji divan prostor mašte.

Obmana koju je u stanju proizvesti mašta, zadivljuje!

06 srpnja 2007

Priča druga

NARODI PANONIJE


2.nastavak

idi na početak

Ko su Panonci u etničkom smislu nije razjašnjeno do danas. Niti će biti!

Najstariji stanovnici u ovom delu Panonije živeli su u doba neolitika (mlađe kameno doba) 6.000-2.200 godina p.n.e. Stanovnike koje su sretali i opisivali grčki hroničari u svojim zapisima, na širokim prostorima od Crnog mora do Baltika, nazivali su Barbarima. U antičkoj Grčkoj svi koji govore na njima nerazumljivom jeziku, bili su barbari (grč. barbaros: koji nije Grk, stranac).

Skiti su skupine iranskih nomadskih plemena koja su živjela u Panoniji od VII –I veka p.n.e. Osim ovih skitalački plemena ove prostore naseljavala su i sedelačka plemena, uglavnom nezabilježenih imena.
          Skiti i Skitija

Tračani su narodi kojima su pripadali Dačani, čija su plemena Anarti, Apuli, Buri, Saci i dr. naseljavaju prostore severno od antičke Grčke, dijelove Panonije od Karpata do Dunava.

Trački ratnik       Dačani

Iliri je skupno ime za plemena na prostoru današnjeg Balkana. Plemena Pelagezi-Pannonii živeli su na širokim prostorima Panonije. Njima Panonija duguje ime. Izvedeno iz ilirskog jezika, od preindoevropskog korena reči pen: močvara, voda, mokro. Imena mnogih plemena: Albanoi, Dalmatae, Histri, Liburni, Maezaei, Sardeaties... sačuvana su u geografskim pojmovima.


Iliri   i  Ilirska plemena   
Stari Ilir


Sarmati su nomadski narodi iranskog porekla. Od sredine I milenija p.n.e. žive na prostoru južnog Urala. Posle približno 250-te godine p.n.e. proširili su se na zapad. Jedan ogranak (Roksolani) stigao je na ušće Dunava, a drugi (Jazigi) se naselio u ravnici između Karpata i Dunava.
Sarmati       Seoba Sarmata (III. st. p.n.e.)

Kelti su došli tokom IV st. p.n.e.. Najverovatnije, prvo ogranci plemena Boji, po kojima je izvedeno prvo ime Češke (Bohemia). Arheološki nalazi su pronađeni u Donjem gradu u Osijeku, Vinkovcima. Kelti su se saživeli sa domorodačkim panonskim ilirskim plemenima Breuke i Amnite. To je dovelo do mešavine kultura koja se naziva Kultura Skordiska. Skordiski plemenski savez je nastao posle 279. godine p.n.e. kad je istočno keltski vladar Breu proveo svoju vojsku kroz Podunavlje u osvajanja Delfa. Po povratku vojske iz neuspelog pohoda, zajedno sa onim Keltima koji su ostali u podunavlju i starosedelečkim stanovništvom, osnivali su zajednicu Skordiska (Civitas Scordiscorum). Prostirala se na prostoru od Kupe do ušća Save u Dunav. Osnivaju prve gradove npr. na prostorima današnjeg Siska (Siscia) ili Beograda (Singidunum). Kuju novac, plove Dunavom, Savom, Dravom…Donose vitlo, ručni mlin, točak. Gradili su utvrđena naselja tzv. oppidume.

          Novac Kelta u Scordisku                 
                                                                                                         Oppidum i Keltski ratnikSeobe kelta 

Germani, a njihova plemena su mnogobrojna! Tacit (Publius Cornelius Tacitus, O.55-120.g) je zapisao oko 60 plemena. Ima mišljenja da je Tacit opisao neka plemena, a da nisu bila germanska. Jednostavno ih je imenovao germanskim jer ih je našao na prostoru Germanije. Sam Tacit navodi da je pojam Germanije, kao pradomovine Germana, nastao tek u I veku.

Germani i njihove seobe

Goti su jedno od germanskih plemena. Godine 335. godine suzbijaju Vandale i Bizantski car Konstantin I (Flavius Valerius Aurelius Constantinus - vladao:306.-337.g.) im odobrava da se nasele u Panoniju. Jedan ogranak Gota, istočno-germanskih Gota, deli se na Vizigote i Ostrogote.

Goti (Young Folks' History of Rome)

Huni 375. godine dolaze iz Azije, a najveći uspon dostižu pod vodstvom Atile (*395.-453.) zvanim “bič božiji” (flagellum Dei). Slaveni ga nazivaju Atila Pasoglavi. Pustoše Mezijom, Ilirikom, Tracijom, Galijom, Italijom. Nakon smrti Atile “država” Huna se raspada, a oni se uglavnom vraćaju tamo odkuda su došli.
        Provala Huna

Vizigoti pod naletom Huna napuštaju Panoniju i odlaze u Traciju i Meziju. Kasnije razaraju Rim.

Vizigoti

Ostrogoti nakon odlaska Huna naseljavaju Panoniju, ali je osiromašenu i opustošenu (nakon Huna) napuštaju i prelaze Savu u Meziju. Kasnije su se neselili oko Novae (Bugarska). Vraćali su se ponovo na prostore Panonije i ratovali sa onim plemenima i narodima koji su je naselili. Najznačajniji kralj Ostrogota je bio Teodorik Veliki, koji je svrgnuo prvog barbarskog kralja Italije Odoakara.Gepidi, gotski narod o kome se malo zna, bili su saveznici Huna i Atile. Nakon raspada Huna, naseljavaju staništa Huna u Daciji na obe obale Tise. Odlaskom Ostrogota 437. godine, Gepidi prelaze Dunav i naseljavaju Srem, osvajaju Sirmium i stoluju u njemu do 567.

Arheološke iskopine Gepida u VinkovcimaNovac Gepida

Langobardi, germansko pleme s donje Elbe, krajem IV. stoljeća naseljavaju gornji tok rijeke Tise, a 546. godine šire se Panonijom i naseljavaju uglavnom Slavoniju. Nakon Langobardsko-Gepidskih ratova, 568. godine odlaze u Italiju i naseljavaju današnju Lombardiju.


Zlatni reljef sa bačve Langobardskog kralja Agilulfa


Gepidi i Longobardi u Panoniji


Avari ili Obri mongolski nomadi polaze tragom Huna. U savezu sa Langobardima i Bizantom ratuju protiv Gepida, a posle ratuju i sa Bizantom. Pokoravaju ili stupaju u savez sa raznim plemenima. Avarski kagan sa Slavenima prelazi Dunav i osvaja ceo Srem, a godine 582. osvaja Sirmijum.

Avari i nakit AvaraSvi ti nabrojani narodi su imali, odmah tu pored sebe, tada najveću silu poznatog sveta sklonu osvajanjima, stare Rimljane i njihovo Rimsko carstvo. Rimljani su Panoniju osvajali postepeno. Trajalo je to skoro cijelo jedno stoljeće od Oktavijana, prvog rimskog cara (*63.p.n.e.-†14.n.e.) do Hadrijana (*76.-†138.) koji je uspostavio kolonije Aelia Mursia (Osijek) i Aelia Aquincum (Budim). Kasniji carevi su delili Panoniju na Gornju i Donju, a Dunavom se, manje ili više, protezala granica (Limes) prema plemenima koja su nadirala sa istoka.

Slabljenjem Rimskog Carstva, sredinom V stojeća Panonijom su zavladali pominjani Huni, a nakon smrti Atile prelazila je "iz ruke u ruku": Ostrogotima (456-471), Lombardima (530-568), Avarima (oko 560 - 800), Slavenima (za koje neki kažu da su tu u Panoniju došli oko 480. godine, a bili samostalni oko 800-900 godine), Mađarima (nakon 900.), Habsburgovcima, Osmanlijama itd.


Rimske provincije na Balkanu

I svi ti narodi su se mrzili i voljeli, voljeli i mrzili i do danas. Pa kako onda znati ko su ustvari Panonci?

nastavlja se...

1 komentar:

Frog kaže...

In this post, we give a list of the earliest inhabitants of the Panonian Plain. Greek chronicles described these people and this is our only written source for this list.